Groep 1 - 4

Welkom op de website van de onderbouw, groep 1 t/m 4. Hieronder vindt u de laatste nieuwtjes, foto's en filmpjes met betrekking tot deze groepen.

Opa's en oma's op bezoek in groep 1-2

Wat was het leuk, zoveel opa's  en oma's op school! Ook best wel spannend!
Op een fotofilmpje konden ze in de Meent zien hoe we spelen en werken in de
kleutergroepen en daarna namen ze een kijkje in de klas. De kleuters hebben ervan genoten en zo te zien de opa's en oma's ook!

De Gruffalo

De kleuters werken in de Kinderboekenweek over de Gruffalo.

Nieuwsbrieven groep 1-2

Twee deze twee nieuwsbrieven leest u meer over de thema's in groep 1-2. In de brief van 21 september staat wat over het thema 'Post', de letter K die in het zonnetje staat en de cijfers 3 en 4. In de nieuwsbrief van 5 oktober leest u over het nieuwe thema 'de Gruffalo', de letter G en het cijfer 5 staan centraal. Verder zijn de kleuters bezig met rijmen en gaan ze binnenkort op Kabouterpad!

Maandsluiting groep 1 tot en met 4

Tijdens onze maandsluiting liet elke groep iets zien van wat ze geleerd hebben in de afgelopen week. Groep 4 liet ons twee swingende raps horen waardoor de kinderen de weet-woorden bij spelling makkelijker kunnen onthouden: de au-rap en de ei-rap. Groep 1-2 had liedjes geleerd bij het nieuwe thema over post. Kinderen uit groep 3 lazen een stukje zelfgeschreven tekst voor en een kort verhaaltje uit een boekje.

Staal Spelling in groep 4

Na Veilig Leren Lezen in groep 3 gaan de kinderen in groep 4 voor het eerst aan de slag met de methode Staal. Staal Spelling geeft de kinderen veel houvast bij het leren van spelling en de resultaten zijn heel goed.

Nieuws uit groep 1-2

In groep 1-2 verwelkomen we een aantal nieuwe leerlingen. Gezellig! In deze nieuwsbrief uit de groep leest u hoe we het nieuwe jaar weer goed starten met elkaar leren kennen, reken- en taalactiviteiten, gym en voorbereidingen voor de Kanjerdag op 20 september.

<<  1 2 [34 5 6 7  >>  

Wij zijn een Kanjerschool!

lees er hier meer over