Nieuwsbrief 10 september 2021

Laatst aangepast op 10 september 2021

Het schooljaar is weer begonnen! In deze nieuwsbrief leest u over de informatie-avonden in de verschillende groepen, de opstart 's morgens, de kanjerweek en de kanjerdag. Verder nieuws over het openingsfeest voor de kinderen op 24 september. 

No video selected.