Nieuwsbrief 11 februari 2022

Laatst aangepast op 11 februari 2022

In deze nieuwsbrief leest u over toetsen en rapportcijfers, rapporten en tienminutengesprekken, een update over corona, carnaval op school en kanjertraining. Verder een verzoek m.b.t. ziekmeldingen en de vrijwillige ouderbijdrage.