Nieuwsbrief 13 januari 2023

Laatst aangepast op 13 januari 2023

In deze nieuwsbrief leest u over de start na de kerstvakantie, kanjertraining in de Vlinderklas en de informatieavond voor groep 7.