Nieuwsbrief 16 december 2022

Laatst aangepast op 18 december 2022

In deze nieuwsbrief leest u over onze kerstviering, de schoolreisjes en kanjertraining in groep 4.