Nieuwsbrief 18 juni 2021

Laatst aangepast op 22 juni 2021

In deze nieuwsbrief leest u over de Kinderraad, het bezoek van de inspectie, de studiedag, het schoolreisje van groep 7 en een bericht van het schoolmaatschappelijk werk. Verder vindt u hier ook alvast het vakantierooster voor het nieuwe schooljaar 2021-2022.

No video selected.