Nieuwsbrief 24 september 2021

Laatst aangepast op 24 september 2021

In deze nieuwsbrief leest u over de versoepeling van de corona-maatregelen op school, de Kanjerdag, gezonde smikkels, de kinderpostzegelactie voor groep 7-8, de studiedag van 4 oktober en de kinderboekenweek. Verder een bericht van het schoolmaatschappelijk werk.

No video selected.