Bestuur

Laatst aangepast op 08 september 2022

SgOMBSinds 1 januari 2016 zijn we bestuurlijk gefuseerd met de Scholengroep Over- en Midden-Betuwe (SgOMB), een scholengemeenschap voor voortgezet onderwijs. Binnen deze stichting zijn we nog de enige basisschool. In de toekomst is het mogelijk dat andere basisscholen 'toetreden' tot de scholengroep.

Het bevoegd gezag en bestuur van de SgOMB wordt gevormd door het College van Bestuur, bestaande uit de voorzitter, mevrouw I. van Eekelen.

adresgegevens van de SgOMB:
Postbus 19, 6680 AA  Bemmel
De Heister 1, 6681 Bemmel
tel. 0481 - 47 05 55
e-mail info@scholengroepomb.nl

Inspectierapport

Elk onderwijsbestuur in Nederland wordt eens in de vier jaar onderzocht door de Inspectie van het Onderwijs. In 2017-2018 was de SgOMB aan de beurt.

De inspectie concludeert dat de SgOMB zorgt voor kwalitatief goed onderwijs en effectief stuurt op de onderwijsontwikkeling van haar scholen. De inspectie ziet ook dat de stichting een deugdelijk financieel beheer heeft. Een verbeterpunt is om de sturing en de school specifieke doelen explicieter te formuleren in het schoolplan.

Op de LvB ziet de inspectie veel draagvlak voor verdere ontwikkeling van het onderwijs. Er is sprake van een stabiele aansturing. Dit heeft onrust uit het verleden verdreven waardoor de prioriteit is kunnen komen te liggen bij de ontwikkeling van het primaire proces. De school kenmerkt zich verder door ambitieuze ambities. De ontwikkeling in de samenwerking met het Hendrik Pierson College voor de gezamenlijke start van een 10-14 school, De Overstap, is hiervan een mooi voorbeeld.

De SgOMB heeft gereageerd op het rapport van de inspectie: “de gegeven feedback en aanbevelingen beschouwen wij als een cadeautje waar we meteen mee aan de slag zijn gegaan!”.