Coöperatie Onderwijsvoorziening Zetten - COZ

Laatst aangepast op 11 oktober 2019

De Coöperatie Onderwijsvoorziening Zetten (COZ) is een samenwerkingsverband in Zetten van de drie basisscholen, de peuterspeelzaal en de BSO. Samen willen we een nieuwe onderwijsvoorziening realiseren waarin ook andere organisaties zoals de bibliotheek en de sporthal een plaats vinden. Het ideaal zou zijn één gebouw waar iedereen een plek in vindt.

Vanuit de eigen identiteit willen de scholen op zoveel mogelijk vlakken samenwerken en samen delen. Dat kunnen heel praktische zaken zijn zoals een gezamenlijk kopieerapparaat en personeelskamer maar bijvoorbeeld ook onderwijskundige samenwerking. De organisaties denken nu samen na over de toekomst.