Brede school

Laatst aangepast op 30 maart 2018

Heb je wel gehoord van de zeven, de zeven,De Zevensprong
Heb je wel gehoord van de zevensprong?

Op 11 oktober 2011 is onze school deel uit gaan maken van de brede school 'De Zevensprong' te Zetten.

De brede school is een samenwerkingsverband, geen school of gebouw. Brede school 'De Zevensprong' werkt aan het thema "doorgaande lijnen". De zeven deelnemende organisaties willen gezamenlijk de ontwikkelingskansen van kinderen vergroten.

De missie van brede school 'De Zevensprong' is dan ook:
"Met elkaar en met de ouders gaan we voor de toekomst van onze kinderen!"

Hieronder ziet u met welke organisaties wij samenwerken.

Kinderopvang Ukkiepuk

Kinderopvang Ukkiepuk

St. Walburg 24a
6671 AS Zetten
Telefoon: (0488) 422811
www.kinderopvangukkiepuk.nl

Stichting Peuterspeelzalen Overbetuwe

Peuterspeelzaal Woutertje Plas

Kerkstraat 9
6671 AN  Zetten
Telefoon: 0488-451179
www.spo-overbetuwe.nl

BSO De Pippeling

H. Piersonstraat 23
6671 CK Zetten

 

Prot. christelijke ds. Van Lingenschool

Prot. christelijke ds. Van Lingenschool

Kerkstraat 9
6671 AN Zetten
Telefoon: (0488) 452323
www.vanlingenschoolzetten.nl

Openbare basisschool de Okkernoot

Openbare basisschool de Okkernoot

J.A. Nijhoffstraat 1
6671 ZL Zetten
Telefoon: (0488) 452674
www.okkernoot.nl