Peuterspeelzaal Woutertje Plas 3

peutersWoutertje Plas (3) is de peuterspeelzaal in onze school. De speelzaal is onderdeel van Stichting Peutercentra Overbetuwe (SPO).

De peuterspeelzaal is bedoeld voor kinderen van 2 to 4 jaar. Hier spelen de peuters samen en wennen ze op een speelse manier aan het naar school gaan.

De medewerkers op Woutertje Plas 3 werken vanuit de methode Startblokken. Startblokken van Basisontwikkeling is een educatief programma. Een werkplan met een uitgewerkte visie, namelijk dat spelen en leren in elkaars verlengde liggen. Spel is de context waarbinnen voor kinderen veel te leren valt. Het is de kunst om samen met kinderen belangrijke leer- en ontwikkelmomenten op te sporen. Door kansen te zien en ook bewust te creëren valt binnen spel alles te leren wat we voor jonge kinderen belangrijk vinden.

De locatie is VVE gecertificeerd d.w.z. dat peuters met een indicatie voor voor-en vroegschoolse educatie hier terecht kunnen.

Het ochtendprogramma ziet er over het algemeen zo uit:

  •   8:15   Binnenkomst
  •   8:30   Begroetingskring / boekje lezen
  •   9:00   Gymzaal activiteit
  •   9:30   Vrij spel en/of begeleide activiteit
  • 10:30   Grote kring, fruit eten, drinken
  • 11:00   Gezamenlijk opruimen, jassen aandoen
  • 11:30   Buitenspel of een binnen activiteit
  • 12:00  Ophalen, eventueel gesprekje met ouder(s)

Als u uw kind aan wilt melden voor Woutertje Plas, dan verwijzen wij u naar de site van SPO. Hier vindt u meer informatie en aanmeldingsformulieren.

Wij zijn een Kanjerschool!

lees er hier meer over