H. Piersonstraat 23
6671 CK Zetten

Tel. 0488 - 45 15 69
E-mail [email protected]

Aanmelden

Laatst aangepast op 07 december 2016

Wanneer u uw kind wilt inschrijven voor onze school, dan kunt u gebruik maken van het inschrijfformulier. Onderaan deze pagina kunt u deze downloaden.

Het volledig ingevulde inschrijfformulier kunt u op school inleveren bij juf Wille of meester Jos.

Sinds 1 augustus is het oude samenwerkingsverband Overbetuwe opgegaan in een groot samenwerkingsverband PassendWijs. Hierin participeren ook gemeentes als Renkum, Arnhem en Dieren. PassendWijs moet in deze regio passend onderwijs bieden aan alle leerlingen, op welke school dan ook. Meestal kan dat op de basisschool in de buurt, soms moet het op een school wat verder weg. Omdat alle scholen zorgplicht hebben, is het voor de school van belang van nieuwe leerlingen te weten of zij bij aanvang al extra zorg nodig hebben. Immers, ook een kleuter van vier kan soms extra behoeften hebben. De school moet dan kunnen bepalen of zij hieraan tegemoet kan komen. Daarom moeten ouders van nieuwe leerlingen uiterlijk drie maanden voor de vierde verjaardag van hun kind een aanmeldingsformulier (PassendWijs) ingeleverd hebben bij de school van hun keuze. De school heeft dan de tijd om de overdrachtsgegevens van de peuterspeelzaal of het kinderdagverblijf te beoordelen totdat het kind vier jaar wordt. De school kan ook informatie opvragen van bijvoorbeeld het consultatiebureau. Pas als een kind geplaatst kan worden op school, vullen ouders het inschrijfformulier van school in. Heeft het kind direct extra zorg nodig, dan wordt direct met ouders gekeken hoe en waar deze zorg het best gegeven kan worden.