OR en MR

Op deze pagina vindt u informatie met betrekking tot de ouderraad (OR) en medezeggenschapsraad (MR).

Ouderraad

 Een groep ouders vormt de ouderraad (OR). Tijdens allerlei activiteiten zoals bijvoorbeeld Sinterklaas, kerstvieringen, Pasen, avondvierdaagse, Open Dag en jaarafsluiting helpt de OR enthousiast bij de organisatie en uitvoering. Hiermee levert de OR een prachtige bijdrage aan het functioneren van de school. 

Medezeggenschapsraad

De medezeggenschapsraad (MR) bestaat uit zes personen. Drie MR-leden worden door en uit het personeel gekozen. De drie andere leden worden door en uit de ouders gekozen en op de jaarvergadering van de MR geïnstalleerd.

Wij zijn een Kanjerschool!

lees er hier meer over