Medezeggenschapsraad

Laatst aangepast op 07 november 2018

De medezeggenschapsraad (MR) bestaat uit zes personen. Drie MR-leden worden door en uit het personeel gekozen. De drie andere leden worden door en uit de ouders gekozen en op de jaarvergadering van de MR geïnstalleerd.

De MR communiceert met het bevoegde gezag: de directie en het bestuur. De MR kent daarbij, al naar gelang het onderwerp van het voorgenomen besluit, een advies- dan wel instemmingsrecht ten aanzien van het voorgenomen besluit. Tevens is de MR gerechtigd ongevraagd te adviseren in schoolse zaken die de MR belangrijk acht. In het reglement van de MR leest u meer over de taken en bevoegdheden. Besluitenlijsten van de MR vindt u hier.

U kunt contact opnemen met de MR door te mailen naar het volgende adres: [email protected].

Huidige samenstelling

De MR bestaat momenteel uit de volgende personen:

MR 2018

van links naar rechts:

  • Roeland Nagel (geen MR lid meer)
  • Suzan van de Craats
  • Helmi Hooijmans (personeel)
  • Monique Vooys (personeel)
  • Ivo Kreetz
  • Heidi Schuijers (personeel, niet op de foto)
  • Raymond Koppen (niet op de foto)