Ouderraad

Laatst aangepast op 07 januari 2020

 Een groep ouders vormt de ouderraad (OR). Tijdens allerlei activiteiten zoals bijvoorbeeld Sinterklaas, kerstvieringen, Pasen, avondvierdaagse, Open Dag en jaarafsluiting helpt de OR enthousiast bij de organisatie en uitvoering. Hiermee levert de OR een prachtige bijdrage aan het functioneren van de school. 

OR 2019 2020

U kunt contact opnemen met de OR door te mailen naar het volgende adres: or@lvbueren.nl.

Ouderbijdrage

Eenmaal per jaar vraagt de ouderraad u om een vrijwillige financiële bijdrage. Het gaat hierbij om kosten die gemaakt worden voor bijvoorbeeld excursies, sporttoernooien, feestdagen (Sint, Kerst), ouderavonden, de schoolkrant. Als richtbedrag hanteert de OR slechts € 25,- per kind per jaar. U kunt daar desgewenst van afwijken. Het bedrag wordt jaarlijks via automatische incasso geïnd.