Ouderraad

Laatst aangepast op 21 februari 2019

Een groep ouders vormt de ouderraad (OR). Tijdens allerlei activiteiten zoals bijvoorbeeld Sinterklaas, kerstvieringen, Pasen, avondvierdaagse, Open Dag en jaarafsluiting helpt de OR enthousiast bij de organisatie en uitvoering. Hiermee levert de OR een prachtige bijdrage aan het functioneren van de school.

U kunt contact opnemen met de OR door te mailen naar het volgende adres: [email protected].

Ouderbijdrage

Eenmaal per jaar vraagt de ouderraad u om een vrijwillige financiële bijdrage. Het gaat hierbij om kosten die gemaakt worden voor bijvoorbeeld excursies, sporttoernooien, feestdagen (Sint, Kerst), ouderavonden, de schoolkrant. Als richtbedrag hanteert de OR slechts € 25,- per kind per jaar. U kunt daar desgewenst van afwijken. Het bedrag wordt jaarlijks via automatische incasso geïnd.

Huidige samenstelling

De OR bestaat momenteel uit de volgende ouders:

 

 Denise Vermeer

Kinderen: Norah en Dylan

 

Jeanette Roeleveld

Secretaris
Kinderen: Brechje en Suzet

OR Kim

Kim Donderwinkel

Kinderen: Mees en Guus 

 

 

OR Mariska

 

 

Mariska van der Pluijm

 Penningmeester
Kinderen: Stijn en Noud

OR Cinthia

Cinthia Adams Kinderen: Isa en Tom