Ouderraad

Laatst aangepast op 11 april 2018

Een groep ouders vormt de ouderraad (OR). Tijdens allerlei activiteiten zoals bijvoorbeeld Sinterklaas, kerstvieringen, Pasen, avondvierdaagse, Open Dag en jaarafsluiting helpt de OR enthousiast bij de organisatie en uitvoering. Hiermee levert de OR een prachtige bijdrage aan het functioneren van de school.

U kunt contact opnemen met de OR door te mailen naar het volgende adres: [email protected].

Ouderbijdrage

Eenmaal per jaar vraagt de ouderraad u om een vrijwillige financiële bijdrage. Het gaat hierbij om kosten die gemaakt worden voor bijvoorbeeld excursies, sporttoernooien, feestdagen (Sint, Kerst), ouderavonden, de schoolkrant. Als richtbedrag hanteert de OR slechts € 25,- per kind per jaar. U kunt daar desgewenst van afwijken. Het bedrag wordt jaarlijks via automatische incasso geïnd.

Huidige samenstelling

De OR bestaat momenteel uit de volgende ouders:

Annemieke Ruisch
 Voorzitter
Kinderen: Jiska en Silke

 Denise Vermeer
Kinderen: Norah en Dylan

Jeanette Roeleveld
Secretaris
Kinderen: Brechje en Suzet

OR Kim

Kim Donderwinkel

Kinderen: Mees en Guus 

 

 

Petra Woudenberg
Kinderen: Julia, Pieter, Daan en Luuk

Saskia van Capelleveen
Kinderen: Noah, Sanne, Robin en Anouk

 

OR Mariska

Mariska van der Pluijm
 Penningmeester
Kinderen: Stijn en Noud

 

 

OR Cinthia
 Cinthia Adams Kinderen: Isa en Tom


Tanja op Den Brouw
Kinderen: Merel, Lars, Olaf en David

 

desiree vd belt5
Desiree van de Belt
Kinderen: Stan en Lucas