Ouderraad

Laatst aangepast op 03 december 2019

 

Een groep ouders vormt de ouderraad (OR). Tijdens allerlei activiteiten zoals bijvoorbeeld Sinterklaas, kerstvieringen, Pasen, avondvierdaagse, Open Dag en jaarafsluiting helpt de OR enthousiast bij de organisatie en uitvoering. Hiermee levert de OR een prachtige bijdrage aan het functioneren van de school.

U kunt contact opnemen met de OR door te mailen naar het volgende adres: [email protected].

Ouderbijdrage

Eenmaal per jaar vraagt de ouderraad u om een vrijwillige financiële bijdrage. Het gaat hierbij om kosten die gemaakt worden voor bijvoorbeeld excursies, sporttoernooien, feestdagen (Sint, Kerst), ouderavonden, de schoolkrant. Als richtbedrag hanteert de OR slechts € 25,- per kind per jaar. U kunt daar desgewenst van afwijken. Het bedrag wordt jaarlijks via automatische incasso geïnd.