Praktische informatie

Op deze pagina's vindt u allerlei praktische informatie voor zowel 'bestaande' als 'nieuwe' ouders. Zo vindt u hier o.a. informatie met betrekking tot de volgende onderwerpen:

Verlofaanvraag

In bepaalde gevallen kunt u toestemming krijgen om uw kind niet naar school te laten gaan. Bijvoorbeeld bij ziekte, religieuze feestdagen, verhuizing, bruiloft en gewichtige omstandigheden zoals overlijden van een familielid of een begrafenis.

Aanmelden

Wanneer u uw kind wilt inschrijven voor onze school, dan kunt u gebruik maken van het inschrijfformulier. Onderaan deze pagina kunt u deze downloaden.

Schooltijden

Wij werken met een continurooster. Dat betekent dat alle kinderen tussen de middag samen met de leerkracht in de klas eten. Hieronder vindt u onze schooltijden:

Vakanties en vrije dagen

Hieronder vindt u de vakanties en vrije dagen.

Schoolgids

De schoolgids kunt u hier downloaden.

Protocollen

Er zijn diverse protocollen die op aanvraag in te zien zijn bij de directie:

Bezoek ons op Facebook

Klik hier ยป