Praktische informatie

Op deze pagina vindt u allerlei praktische informatie voor ouders. Zo vindt u hier o.a. informatie met betrekking tot de volgende onderwerpen:

Verlofaanvraag

In bepaalde gevallen kunt u toestemming krijgen om uw kind niet naar school te laten gaan. Bijvoorbeeld bij religieuze feestdagen, verhuizing, bruiloft en gewichtige omstandigheden zoals overlijden van een familielid of een begrafenis.

Schooltijden

Wij werken met een continurooster. Dat betekent dat alle kinderen tussen de middag samen met de leerkracht in de klas eten. Hieronder vindt u onze schooltijden:

Vakanties en vrije dagen

Hieronder vindt u de vakanties en vrije dagen voor het schooljaar 2022 - 2023.

Schoolgids

De schoolgids kunt u hier downloaden. 

Protocollen

Een aantal protocollen wordt op deze website ter beschikking gesteld, u vindt ze hier. Andere protocollen zijn op aanvraag in te zien zijn bij de directie:

Wij zijn een Kanjerschool!

lees er hier meer over