Protocollen

Laatst aangepast op 08 september 2022

Een aantal protocollen wordt op deze website ter beschikking gesteld, u vindt ze hier. Andere protocollen zijn op aanvraag in te zien zijn bij de directie:

  • pestprotocol;
  • schorsing en verwijdering;
  • aanname van een zorgleerling (in het zorgplan);
  • rouwprotocol;
  • hoofdluis;
  • leerplicht: verzuim en verlofregeling;
  • protocol herfstkinderen;
  • calamiteitenplan;
  • klachtenregeling;

Een aantal protocollen en reglementen worden op deze website beschikbaar gesteld.