Vakanties en vrije dagen

Laatst aangepast op 29 augustus 2018

Hieronder vindt u de vakanties en vrije dagen.

  • Herfstvakantie:
15 t/m 19 oktober 2018
  • Kerstvakantie:

24 december 2018 t/m
4 januari 2019

  • Carnaval/Krokusvakantie:
4 t/m 8 maart 2019
  • Mei vakantie:
19 april t/m 3 mei 2018
  • Hemelvaart
30 t/m 31 mei 2019
  • Pinkstermaandag:
10 juni  2019
  • Groep 1/2 en groep 8:
 24 juni 2019
  • Zomervakantie:
 8 juli t/m 16 augustus 2019
  • Studiedagen:
7 september 2018
14 november 2018
7 januari 2019
29 mei 2019


Meer data en informatie zijn terug te vinden in de schoolgids.

Alle basisscholen in de gemeente Overbetuwe, het HPC en de andere scholen voor voortgezet onderwijs in de regio hebben hetzelfde vakantierooster.

Wij gaan ervan uit dat u met uw eigen vakantieplanning binnen de schoolvakanties blijft. Zonder gegronde redenen mogen wij u geen extra vakantiedagen verlenen!