Groepsleerkrachten

Laatst aangepast op 05 juli 2016

Elk jaar stellen we de indeling van de groepen vast. Dit is afhankelijk van de grootte van de personele formatie. Deze formatie wordt door het ministerie toegekend op basis van het aantal leerlingen op de teldatum (1 oktober voorafgaand aan het schooljaar). Op grond hiervan kunnen we momenteel 10 groepen formeren.

In onderling overleg besluiten we wie welke groep leidt. Binnen onze formatie maken we tijd vrij voor de begeleiding van individuele leerlingen die extra zorg nodig hebben. Dit komt onder andere tot uiting in onze extra formatie voor Interne Begeleiding (IB). Daarnaast is de onderwijsassistent voor enkele uren per week beschikbaar voor ondersteunende activiteiten voor de groepen 3, 4 en 5.

Deeltijd en vervanging

Vroeger stond iedere leerkracht vijf dagen per week voor de groep en was daarmee de enige leerkracht van die groep. Tegenwoordig gaat dat anders. Ook in het onderwijs kennen we immers ADV, ‘ouderenverlof’ (BAPO) en deeltijdbanen. In dergelijke gevallen nemen vaste leerkrachten van onze school de groep over, zodat de continuïteit gewaarborgd blijft. Het spreekt vanzelf dat er een overdracht plaatsvindt.

Het is ons streven om met maximaal twee leerkrachten per groep te werken en te zorgen dat de overdracht beperkt blijft tot één keer per week. Bij ziekte van een leerkracht kunnen we bijna altijd een beroep doen op onze vaste invallers, duoleerkrachten en leerkrachten uit de IPPON vervangingspool. Kinderen worden in principe nooit naar huis gestuurd.