Overige medewerkers

Laatst aangepast op 05 juli 2016

Intern begeleider

Onze school heeft een intern begeleider (IB-er). Zij draagt o.a. zorg voor het afnemen en verwerken van individuele toetsen, het bijhouden van de orthotheek (deze bevat allerlei extra hulpmiddelen en materialen), de begeleiding en ondersteuning van de leerkrachten, het bijhouden van het leerlingvolgsysteem en de contacten met onze schooladvies- en begeleidingsdienst (Marant Educatieve Diensten), het samenwerkingsverband Weer Samen Naar School (WSNS) en andere hulpverleningsinstanties.

Onderwijsassistente

Voor ondersteunende activiteiten voor de groepen 3, 4 en 5 is er enkele uren per week een onderwijsassistente beschikbaar.