Scholing

Laatst aangepast op 27 september 2016

De ontwikkelingen binnen het onderwijs gaan erg snel. Daarom hechten we veel waarde aan een goede na- en bijscholing van het team. Alle leerkrachten nemen regelmatig deel aan nascholingscursussen. Deze cursussen volgen we zoveel mogelijk buiten schooltijd.

Voor dit jaar hebben we 4 studiedagen ingepland voor teamscholing. Zie hiervoor ook het vakantierooster. De andere studiemomenten plannen wij na schooltijd. Wanneer er een thema is dat de hele school aangaat of wanneer we een nieuwe methode willen bespreken, is zo’n studiedag een goede mogelijkheid om ons hierin te verdiepen.