H. Piersonstraat 23
6671 CK Zetten

Tel. 0488 - 45 15 69
E-mail [email protected]

Directie

Laatst aangepast op 27 september 2016

De directie van de LvB bestaat uit één persoon: Jos Schoenmakers (directeur). Hij houdt zich bezig met onderwijsmanagement en onderwijsbeleid, personeelsmanagement en personeelsbeleid, beheer en onderhoud en met financiën.

De directie stelt in overleg met het bestuur en het schoolteam het schoolbeleid vast en ziet erop toe dat dit volgens de uitgangspunten van de school wordt uitgevoerd.

De directie is in principe op de volgende tijden op school bereikbaar: Jos Schoenmakers is 4 dagen per week (woensdag afwezig) aanwezig. U kunt ook bellen om een afspraak te maken. Overigens verzoeken wij u - voor wat betreft de leerkrachten - zo mogelijk niet tijdens de lesuren te bellen.