Voor veel extra activiteiten zijn wij afhankelijk van de hulp van ouders. We zoeken bijvoorbeeld hulp bij het begeleiden van een schoolreisje, voorleesouders voor de kleuters of ouders willen helpen bij de tuingroep. U kunt zich altijd aanmelden als hulpouder.