Eenmaal per jaar vraagt de ouderraad u om een vrijwillige financiële bijdrage. Het gaat hierbij om kosten die gemaakt worden voor bijvoorbeeld excursies, sporttoernooien, feestdagen (Sint, Kerst), ouderavonden, de schoolkrant. Als richtbedrag hanteert de OR slechts € 27,50 per kind per jaar. U kunt daar desgewenst van afwijken. Het bedrag wordt jaarlijks via automatische incasso geïnd.

  • Voor schoolreisjes vragen we een vrijwillige bijdrage. Deze bedraagt tussen de € 20,-  en € 40 per kind.
  • Voor het schoolkamp voor groep 8 (maandag t/m donderdag) vragen we een bijdrage van € 100 per kind.