Onze school is een Kanjerschool en een algemeen christelijke school. Wij gaan respectvol met elkaar om en we werken samen. Alle leerlingen en hun ouders met verschillende levensbeschouwelijke overtuigingen zijn van harte welkom op onze school.

Samen

Wij ondersteunen onze leerlingen bij het ontplooien van hun talenten. Dat doen we samen met de ouders. Wij willen de leerlingen zelfvertrouwen en verantwoordelijkheidsgevoel meegeven.

Ieder kind is anders

We vinden het belangrijk om optimaal aan te sluiten bij de mogelijkheden van elke leerling. Dat doen we in ons onderwijs en in de manier waarop we met elk kind omgaan.

Veilig

Onze school is een Kanjerschool en dat ziet en merkt u in de klassen en op het plein. In een veilige, sfeervolle en inspirerende omgeving geven wij onze leerlingen de ruimte om zich te ontwikkelen op verschillende gebieden.