In samenwerking met het Hendrik Pierson College (HPC) in Zetten bieden wij een nieuw onderwijsprogramma aan: 10-14 onderwijs. Dit is bedoeld voor leerlingen van 10 tot 14 jaar waarbij ‘leren op maat’ en ‘leren met plezier’ voorop staan. We hebben dit bijzondere programma De Overstap genoemd. In het filmpje hoort en ziet u hier meer over. Doel van de Overstap is om de overgang van basisschool naar voortgezet onderwijs zo soepel mogelijk te laten verlopen.

De Overstap bestaat uit vier leerjaren: groep 7 en 8 vinden plaats op onze school, leerjaar 1 en 2 van de brede onderbouw op het HPC. Naast de verplichte basiskennis en vaardigheden die de leerlingen aangeboden krijgen, leren we ook ‘anders’. Door meer opdrachten uit te voeren in de praktijk, door zelf informatie op te zoeken op de laptop en door van medeleerlingen te leren.

Daarnaast werken we in ‘eigen niveaus en belangstellingsvelden’. Een leerling kan wat verder in het programma zijn of wat langer over een bepaald programmaonderdeel doen. Of – wanneer dat bij het kind en in het programma aansluit – werken aan een ander vak. Maatwerk dus! Zó sluiten we maximaal aan bij de leerbehoeften en mogelijkheden van de leerling.

De leerlingen krijgen de tijd om zich te ontwikkelen zonder dat ze al een keuze hoeven te maken voor één definitieve richting. Voor veel leerlingen is dat prettig omdat ze met 12 jaar die keuze nog niet kunnen maken. Na leerjaar 2 gaan de leerlingen over naar het 3e jaar van het VO.
Leerlingen die al wel kunnen en willen kiezen, kunnen ook na groep 8 direct doorstromen naar de VO richting van hun keuze.