De medezeggenschapsraad (MR) bestaat uit zes personen. Drie MR-leden worden door en uit het personeel gekozen. De drie andere leden worden door en uit de ouders gekozen en op de jaarvergadering van de MR geïnstalleerd.

De MR communiceert met het bevoegde gezag: de directie en het bestuur. De MR kent daarbij, al naar gelang het onderwerp van het voorgenomen besluit, een advies- dan wel instemmingsrecht ten aanzien van het voorgenomen besluit. Tevens is de MR gerechtigd ongevraagd te adviseren in schoolse zaken die de MR belangrijk acht. In het reglement van de MR leest u meer over de taken en bevoegdheden. Besluitenlijsten van de MR vindt u hier.

U kunt contact opnemen met de MR door te mailen naar het volgende adres: mr@lvbueren.nl.