Een groep ouders vormt de ouderraad (OR). Tijdens allerlei activiteiten zoals bijvoorbeeld Sinterklaas, kerstvieringen, Pasen, avondvierdaagse, Open Dag en jaarafsluiting helpt de OR enthousiast bij de organisatie en uitvoering. Hiermee levert de OR een prachtige bijdrage aan het functioneren van de school.

U kunt contact opnemen met de OR door te mailen naar het volgende adres: or@lvbueren.nl.