Donderdagavond is een infoavond voor de ouder(s), verzorger(s) van groep 7. Onderwerp is de vernieuwde procedure mbt advisering naar het voortgezet onderwijs. Ouders van groep 8 zijn ook welkom; zij hebben deze avond in januari reeds gehad. Het HPC is deze avond, aanvang 19.30 uur, ook vertegenwoordigd en verzorgt het gedeelte van De Overstap.