Maandag is een studiedag voor het team. We denken na over onze visie op het jonge kind en bespreken de formatie voor het nieuwe schooljaar. Alle kinderen zijn deze dag vrij.