Nieuwsbrief 27 september 2019

In deze nieuwsbrief leest u een bericht van de MR en van de OR. Ook stellen de nieuwe leden van de Kinderraad zich voor. Verder informatie over de kinderboekenweek, de kinderpostzegelactie, de gymlessen en een terugblik op de Kanjerdag.

Nieuwsbrief 13 september 2019

In deze nieuwsbrief vindt u het programma van de kanjerdag op 25 september en een bericht van de MR en van de OR. Verder informatie over het schoollied, een ontruimingsoefening, AVG-formulieren en inschrijvingsformulieren.

Nieuwsbrief 30 augustus 2019

In deze eerste nieuwsbrief leest u over de start van het schooljaar, luizencontrole, de startgesprekken in september en de informatie avonden.

Nieuwsbrief 16 augustus 2019

De vakantie zit er bijna op, over een paar dagen start het nieuwe schooljaar! Het team is al bezig met de voorbereidingen. In deze brief van de directeur leest u hier meer over!

Nieuwsbrief 21 juni 2019

Het schooljaar zit er bijna op. In deze nieuwsbrief leest u wat er de komende twee weken nog allemaal staat te gebeuren: een kijkje nemen in de nieuwe groep, de musical en het afscheid van groep 8, de meester- en juffendag en het opruimen van de gevonden voorwerpen. Verder aanvullende informatie over de formatie voor het nieuwe schooljaar, het vakantierooster voor 2019-2020 en het studiedagenrooster.

Nieuwsbrief resultaten van het tevredenheidsonderzoek

In het voorjaar hebben ouders en leerlingen meegedaan aan ons tevredenheidsonderzoek. In deze nieuwsbrief vindt u een verslag van de resultaten van het onderzoek. Hartelijke dank aan iedereen die heeft meegewerkt!

[12 3 4 5  >>  

Wij zijn een Kanjerschool!

lees er hier meer over