Nieuwsbrief 29 november 2019

In deze nieuwsbrief leest u over de rommel- en knutselpieten die op school waren, het bezoek van Sint op 5 december en de studiedag van 6 december.

Nieuwsbrief 22 november 2019

In deze nieuwsbrief stelt Janine van den Kommer uit de OR zich voor, is er nieuws over de surprise-inpak-avond en de folder "Sterk in Onderwijs" en berichten wij over de 'terugkeer' van juf Heidi en juf Hanke. 

Nieuwsbrief 25 oktober 2019

In deze nieuwsbrief leest u over de staking op 6 november, een berichtje van de MR waarin het nieuwe MR-lid wordt voorgesteld, nieuws over de gymlessen, nieuwe leden van de Kinderraad en de uitnodiging voor de onderhoudsbeurt voor de tuin op 2 november. 

Nieuwsbrief 11 oktober 2019

In deze extra dikke nieuwsbrief leest u over de afsluiting van de kinderboekenweek, bezoek van opa's en oma's bij groep 1-2, het volleybaltoernooi voor groep 7 en 8 en de Kanjerdag. Verder een berichtje van de OR en van de nieuwe leerlingen op onze school en baby-nieuws van juf Heidi en juf Hanke. Tot slot info over de kinderpostzegels, een ontruimingsoefening, cirriculum.nu en het gescheiden inzamelen van afval.

Nieuwsbrief 27 september 2019

In deze nieuwsbrief leest u een bericht van de MR en van de OR. Ook stellen de nieuwe leden van de Kinderraad zich voor. Verder informatie over de kinderboekenweek, de kinderpostzegelactie, de gymlessen en een terugblik op de Kanjerdag.

Nieuwsbrief 13 september 2019

In deze nieuwsbrief vindt u het programma van de kanjerdag op 25 september en een bericht van de MR en van de OR. Verder informatie over het schoollied, een ontruimingsoefening, AVG-formulieren en inschrijvingsformulieren.

[12 3 4  >>  

Wij zijn een Kanjerschool!

lees er hier meer over