Nieuwsbrief 13 mei 2022

In deze nieuwsbrief leest u over kanjertraining in groep 1-2, de schoolfotograaf, de avondvierdaagse en de ruilbeurs als afsluiting van het project over duurzaamheid. Verder info over de schoolreisjes en het kamp van groep 8.

Nieuwsbrief 8 april 2022

In deze nieuwsbrief leest u over de paasviering, koningsspelen, de eindtoets van groep 8, kanjertraining in groep 7, het vakantierooster voor 2022-2023, een bericht van de kinderraad en informatie over workshops in samenwerking met de Okkernoot.

Extra nieuwsbrief 18 maart 2022

In deze nieuwsbrief leest u over de gezamenlijke actie van de Okkernoot en de LvB voor Oekraïne.

nieuwsbrief 11 maart 2022

In deze nieuwsbrief leest u over de tienminutenavond, de kangoeroewedstrijd, kanjertraining in groep 3, het project zwerfafval en een actie voor Oekraïne.

Nieuwsbrief 25 februari 2022

In deze nieuwsbrief leest u over carnaval, kanjertraining in groep 3, nieuw zand in de zandbak, de 10-minuten gesprekken in maart, de vertrouwenspersonen op school en de NL-Doet Actie in maart.

Nieuwsbrief 11 februari 2022

In deze nieuwsbrief leest u over toetsen en rapportcijfers, rapporten en tienminutengesprekken, een update over corona, carnaval op school en kanjertraining. Verder een verzoek m.b.t. ziekmeldingen en de vrijwillige ouderbijdrage.

<<  1 2 [34 5  >>  

Wij zijn een Kanjerschool!

lees er hier meer over