Nieuwsbrief 2 april 2021

In deze nieuwsbrief leest u over ons taal- en leesonderwijs, de schoolfotograaf, bewegend leren in groep 1-2, afspraken over mobiele telefoons op school en een vooraankondiging van het  tevredenheidsonderzoek.

Nieuwsbrief 19 maart 2021

In deze nieuwsbrief leest u over gepersonaliseerd leren op de LvB, de paasviering, gymlessen in de Wanmolen, een verzoek m.b.t. wachten op kinderen in de straat van school en als laatste een bericht van de MR. 

Nieuwsbrief 5 maart 2021

In deze nieuwsbrief leest u over de paasviering en de rappporten en 10-minuten gesprekken. Verder informatie over  de kangoeroewedstrijd in groep 7 en 8, de FunRun, nieuwe meubels voor de klaslokalen en een oproep van de oudercommissie van de BSO.

Nieuwsbrief 10 februari 2021

In deze nieuwsbrief leest u over de start op school deze week, de baby van juf Inge en het aangepaste carnavalsfeest op school. Ook een droevig bericht over het overlijden van onze oud-collega juf Toos.

Nieuwsbrief 29 januari 2021

In deze nieuwsbrief een corona-update, informatie over de vrijwillige ouderbijdrage aan de OR en de informatieavond van de HPC Overstap.

Nieuwsbrief 22 januari 2021

In deze nieuwsbrief houden wij u op de hoogte over ons onderwijs op afstand en hoe wij daarbij omgaan met het volgen van de resultaten. Verder informatie over de noodopvang en carnaval.

<<  1 2 [34 5  >>  

Wij zijn een Kanjerschool!

lees er hier meer over