Nieuwsbrief 13 november 2020

In deze nieuwsbrief leest u over de 10-minuten gesprekken en de voorlopige adviesgesprekken. Verder informatie over de studiedag van 23 november, Sint op de LvB, vernieuwde protocollen en de tuinwerkochtend. We plaatsen ook een oproep van de universiteit van Maastricht om mee te doen aan een onderzoek over corona en de effecten op kinderen.

Nieuwsbrief 30 oktober 2020

In deze nieuwsbrief leest u over de corona-maatregelen in en om school, de 10-minuten gesprekken en voorlopige adviesgesprekken, de informatieavond van de overstap en de vertrouwenspersoon van de LvB.

Nieuwsbrief 9 oktober 2020

In deze nieuwsbrief leest u over de kinderboekenweek, de kinderpostzegelactie, een bruikleenovereenkomst voor chromebooks en de herfstvakantie. Tijdens de kanjerdag lazen kinderen een zelfgeschreven gedicht voor. In deze nieuwsbrief staan twee mooie gedichten van kinderen uit groep 8.

Nieuwsbrief 18 september 2020

In deze nieuwsbrief leest u over de informatieboekjes voor groep 1-8, vervanging bij ziekte, de kinderpostzegelactie, de studiedag op 25 september en informatie over het inschrijven van broertjes of zusjes.

Nieuwsbrief 11 september 2020

In deze nieuwsbrief leest u over de richtlijnen m.b.t. corona: wanneer uw kind thuis moet blijven, de richtlijnen van het RIVM, wat de maatregelen in en om de school zijn en wat u moet doen als u na schooltijd de school bezoekt voor een gesprek met een leerkracht.

Nieuwsbrief 4 september 2020

In deze nieuwsbrief leest u over de informatie-avonden die dit jaar helaas niet 'live' in de klassen plaatsvinden i.v.m. corona. In plaats daarvan krijgen alle ouders een informatieboekje. Verder in de nieuwsbrief nieuws over: de startgesprekken, de kanjerdag op 23 september en de helaas ook afgelaste startactiviteit van de OR op 18 september.

<<  1 2 [34 5  >>  

Wij zijn een Kanjerschool!

lees er hier meer over