Nieuwsbrief 2 juli 2021

In deze nieuwsbrief leest u over de uitslag van ons tevredenheidsonderzoek, het afscheid van juf Mieke en conciërge Gerrit, het kijken in de nieuwe groep en de musical van groep 8. Verder informatie over gevonden voorwerpen, school t-shirts en parkeren in de omgeving van de school.

Nieuwsbrief 18 juni 2021

In deze nieuwsbrief leest u over de Kinderraad, het bezoek van de inspectie, de studiedag, het schoolreisje van groep 7 en een bericht van het schoolmaatschappelijk werk. Verder vindt u hier ook alvast het vakantierooster voor het nieuwe schooljaar 2021-2022.

Nieuwsbrief 4 juni 2021

In deze nieuwsbrief leest u over de nationale sportweek, de schoolreisjes van groep 1-7 en het schoolkamp van groep 8, kanjertraining in de klas en de eindtoets van groep 8. Verder informatie over de NL-Doet ochtend en de uitslag van de pubquiz van de OR.

<<  1 2 3 4 [5

Wij zijn een Kanjerschool!

lees er hier meer over