Nieuwsbrief 9 oktober 2020

In deze nieuwsbrief leest u over de kinderboekenweek, de kinderpostzegelactie, een bruikleenovereenkomst voor chromebooks en de herfstvakantie. Tijdens de kanjerdag lazen kinderen een zelfgeschreven gedicht voor. In deze nieuwsbrief staan twee mooie gedichten van kinderen uit groep 8.

<<  1 2 3 4 [5

Wij zijn een Kanjerschool!

lees er hier meer over