In deze nieuwsbrief leest u over de sinterklaasviering op school, leden van de kinderraad stellen zich voor, paarse vrijdag, de jaarvergadering van de OR en informatie over de kerstviering.