In deze nieuwsbrief leest u over de start na de kerstvakantie, kanjertraining in de Vlinderklas en de informatieavond voor groep 7.