In deze nieuwsbrief leest u over de schoolreisjes in groep 1 t/m 7, de winnares van de dichtwedstrijd op school, een bericht van de kinderraad en informatie over wel of niet overgaan naar een volgende groep.