In deze nieuwsbrief leest u over het afscheid van Juf Annelieke, de Kinderraad stelt zich voor, het schoolplan, Sinterklaas op school, de ontruimingoefening van 9 november, infoavond over sociale media voor ouders van groep 6 t/m 8 en een oproep voor kunstkerstbomen.