In deze nieuwsbrief krijgt u een terugblik op de Kanjerdag en leest u verder o.a. over het inspectierapport, de uitslag van de enquĂȘte over het schoolreisje.