In deze nieuwsbrief leest u over de schoolreisjes, het schoolkamp van groep 8, Kanjertraining, de avondvierdaagse, de oekraïense klas, de musical van groep 8 en over gevonden voorwerpen.