In deze nieuwsbrief leest u over de schoolreisjes van groep 1-7, het schoolkamp van groep 8, thuisgesprekken, kanjertraining in groep 7, bewegend leren in groep 7, de meester- en juffendag op de laatste schooldag en over een bezoek van de inspectie.