In deze nieuwsbrief leest u het programma van de Kanjerdag en Startfeest met picknick.