Kanjerschool

Laatst aangepast op 08 september 2022

kanjerschoolWij zijn een Kanjerschool. Dit betekent dat we allemaal dagelijks de kanjertaal en -houding gebruiken  en dat we wekelijks in alle groepen Kanjertraining geven. Naast het ontwikkelen van cognitieve vaardigheden is het voor kinderen belangrijk om te leren hoe je op een prettige manier met elkaar omgaat en voor jezelf opkomt. De “Kanjer-principes” stimuleren dit.

Elk jaar wordt er bij elke leerling een vragenlijst afgenomen van het Kanjer Volg- en Adviessysteem. Hiermee volgen we het welbevinden van leerlingen en kunnen we waar
nodig ondersteuning bieden.

Ons uitgangspunt is dat in elk kind een Kanjer schuilt!

  • We willen dat kinderen positief (leren) denken over zichzelf en een ander, een ander kunnen helpen en dat ze elkaar kunnen vertrouwen.
  • We zorgen ervoor dat kinderen elkaar goed leren kennen. Als kinderen elkaar goed kennen is er veel minder kans op pestgedrag en buitensluiten.
  • We leren kinderen bewust respect te hebben voor elkaars mening of overtuiging en besteden aandacht aan de overeenkomsten en verschillen tussen kinderen, zonder voorkeur voor een bepaalde opvatting.
  • We waken voor teveel regels en stellen ze zo mogelijk positief op.

De volgende regels horende bij de Kanjertraining vormen de basis voor hoe leerlingen, het team en de ouders van onze school met elkaar omgaan. Zij zijn overal in onze school te vinden in de vorm van petjes en van posters.

We vertrouwen elkaar
We helpen elkaar
Niemand speelt de baas
Niemand lacht uit
Niemand doet zielig

De kanjerpetten

Om in gesprek te gaan over gedrag bij kinderen maken we bij de Kanjertraining gebruik van petjes met vier verschillende kleuren. Wanneer er zich een probleem of stressvolle situatie voordoet hebben we een keuze om verschillend te reageren. Binnen de psychologie wordt dit coping genoemd. Als je handelt vanuit vertrouwen en op basis van wederzijds respect, houd je rekening met verschillen tussen mensen. Wanneer je zo handelt noemen we dat binnen de Kanjertraining dat je een drager bent van de witte pet. Je durft jezelf te zijn, je bent zelf te vertrouwen en durft ook anderen te vertrouwen. Kortom je bent een kanjer! 

  • Witte pet/tijger. De tijger is een kanjer. Hij/zij is tevreden met zichzelf, komt voor zichzelf op en voor anderen. Maar weet ook wanneer het tijd is om weg te lopen uit een situatie.
  • Rode pet/aap. Neemt niemand serieus ook zichzelf niet, hij/zij lacht overal om. Het is een meeloper en hij/zij versterkt hierdoor het gedrag van de pestvogel.
  • Gele pet/konijn. Heeft een negatief zelfbeeld en komt niet voor zichzelf op of voor anderen. Loopt liever snel bang weg.
  • Zwarte pet/pestvogel. Vindt zichzelf geweldig en anderen helemaal niks. En laat dat aan andere kinderen voelen. Alle anderen deugen niet en hij/zij bepaalt zelf wel wat hij doet. Hij/zij pest andere kinderen.

Je kunt een kanjer zijn op verschillende manieren. Je kunt jezelf zijn in combinatie met de zwarte pet. Dan reageer je op een stoere manier. Je vertoont leiderschapsgedrag. Je kunt je grenzen aangeven. Je durft plannetjes te maken en bent ondernemend. Zolang naast de zwarte pet ook de witte pet van het vertrouwen aanwezig is, zullen deze kinderen zich op een hele positieve en krachtige wijze gedragen.

Je kunt ook een kanjer zijn in combinatie met de rode pet. Dan ben je vol levenslust. Je hebt een goed gevoel voor humor. Je bent optimistisch en je verstaat de kunst van het relativeren. Zolang naast de rode pet ook de witte pet van het vertrouwen aanwezig is, zullen deze kinderen op een heel positieve en opgewekte manier weten te reageren.

Je kunt ook een kanjer zijn in combinatie met een gele pet. Dan ben je vriendelijk, bescheiden en aardig. Zolang naast de gele pet ook de witte pet van het vertrouwen aanwezig is, zullen deze kinderen op een heel positieve en rustige manier weten te reageren.

De petten zijn hulpmiddelen om op een respectvolle wijze over gedrag te kunnen praten. Kinderen zijn niet het gedrag van de pet, maar de petten staan voor de keuzes die de kinderen kunnen maken. Kinderen wordt daarmee geleerd dat ze zelf verantwoordelijkheid dragen voor de gedragskeuzes die ze maken.

In alle groepen besteden we veel aandacht aan onderstaande regel:

Wanneer een kind dat vervelend gedrag vertoont geen aandacht krijgt, krijgt het als het ware geen benzine en dat helpt dit kind om dit gedrag te stoppen. We zien in alle groepen dat de kinderen dit principe heel goed begrijpen en we oefenen dan ook regelmatig met het negeren van vervelend gedrag.

Wanneer u meer wilt lezen over de aanpak van de Kanjertraining kunt u een kijkje nemen op de website www.kanjertraining.nl.