Ons onderwijs

Laatst aangepast op 08 september 2022

 

In onze schoolgids leest u alles over ons onderwijs.

ons onderwijs 3Een optimale ontwikkeling voor ieder kind

Wij zetten ons gezamenlijk in voor een ononderbroken ontwikkeling van de al spelend lerende kleuter naar een zelfstandige 12-jarige leerling met optimale aansluitingsmogelijkheden voor het voortgezet onderwijs.

Wij werken met een continurooster. De leerkrachten eten samen met de leerlingen in de klas. Daarna is er tijd om buiten te spelen. Het continurooster geeft onze leerlingen rust en structuur in de dag.

Wij gebruiken moderne lesmethoden en leermiddelen die gebaseerd zijn op de nieuwste onderwijskundige inzichten en die voldoen aan de kwaliteitsnorm die de overheid stelt. Ons uitgangspunt is dat leerlingen van één groep dezelfde basisstof aangeboden krijgen. Dat geeft de leerkracht ruimte om ook persoonlijke aandacht te besteden zowel aan de zwakkere als aan de betere leerling.

ons onderwijs 2Wat betekent dit voor de jongste kinderen
(4-6 jaar)?

Bij de jongste kinderen wordt de wereld spelenderwijs verkend. Vanzelfsprekend sluiten wij daarbij nauw aan bij de individuele ontwikkeling van ieder kind. Wij begeleiden ze in taalvorming, spel, beginnende geletterdheid en  gecijferdheid, creativiteit en bewegingsonderwijs.

 

 

ons onderwijs 1Wat doen we met de oudere kinderen
(6-12 jaar)?

Bij de oudere kinderen ligt het accent steeds meer op het leren van basisvaardigheden. Zo besteden we in groep 3 veel tijd aan technisch lezen. Met onze methode Veilig Leren Lezen kunnen we snelle lezers vlot verder helpen en langzame lezers veel hulp bieden. In de hogere leerjaren gaat het vooral om het begrijpend lezen. De andere kennisgebieden die uitgebreid aan de orde komen zijn o.a. Nederlandse taal, Engels, rekenen en wiskunde, aardrijkskunde, geschiedenis, biologie, verkeer, milieu- en gezondheidseducatie en techniek.
We leren kinderen omgaan met informatie zoeken en verwerken. Daarvoor maken we gebruik van tablets en geschikte software.

 

Bewegingsonderwijs en expressie activiteiten

In samenwerking met het HPC in Zetten is ons bewegingsonderwijs uitgebouwd naar een doorgaande leerlijn voor groep 3 t/m 8. De kinderen sporten wekelijks een hele middag en leren door de jaren heen allerlei sportieve technieken en vaardigheden.
Naast onze jaarlijkse projectweken, biedt onze OJW methode Blink heel veel mogelijkheden voor de creatieve verwerking van leerstof. De kinderen leren zo ook om hun werk te presenteren aan anderen.

Extra zorg

Sommige kinderen hebben meer zorg nodig. Wij bieden die zorg aan de instructietafel tijdens het zelfstandig werken in de eigen groep en door de inzet van onze onderwijsassistent. Zo krijgt ieder kind de individuele aandacht die het verdient. Tijdens de hele schoolperiode volgen wij de leerlingen nauwgezet in hun ontwikkeling. Daarvoor maken wij gebruik van observatielijsten, methodetoetsen en cito-toetsen. De gegevens bewaren we in een leerlingdossier.
Onze intern begeleidster ondersteunt het team in het geven van de juiste zorg. Zij is voor extra leerlingzorg ook het aanspreekpunt voor ouders.

Onze schoolgids, ons schoolplan en het schoolondersteuningsprofiel vindt u hier.