Waar staan wij voor?

Laatst aangepast op 30 maart 2018

waar staan wij voorOnze school is een algemeen christelijke school. Dat betekent dat we er naar streven dat de christelijke waarden en normen in ons onderwijs herkenbaar zijn. Wij willen respectvol met elkaar omgaan en samenwerken. Alle leerlingen en hun ouders met verschillende levensbeschouwelijke overtuigingen zijn van harte welkom op onze school.

Samen

Onze leerkrachten ondersteunen onze leerlingen bij het ontplooien van hun mogelijkheden bij de verschillende vak- en vormingsgebieden. Dat doen we samen met de ouders. Wij proberen de leerlingen zelfvertrouwen en verantwoordelijkheidsgevoel mee te geven.

Ieder kind is anders

We vinden het belangrijk om optimaal aan te sluiten bij de mogelijkheden van elke leerling. Dat doen we in ons onderwijs en in de manier waarop we met elk kind omgaan.

Veilig

In en om het schoolgebouw creëren wij een veilige, sfeervolle en open omgeving. Zo geven wij onze leerlingen de ruimte om zich onbelemmerd te ontwikkelen op cognitief, creatief, sociaal-emotioneel en cultureel gebied.
Onze school is een Kanjerschool en dat ziet en merkt u in de klassen en op het plein.