H. Piersonstraat 23
6671 CK Zetten

Tel. 0488 - 45 15 69
E-mail [email protected]

Waar staan wij voor?

Laatst aangepast op 29 juni 2016

Onze school is een interconfessionele school, wat betekent dat we er naar streven dat de christelijke waarden en normen in ons onderwijs herkenbaar zijn. Zo willen we respectvol met elkaar omgaan en samenwerken. Alle leerlingen (en hun ouders) met verschillende levensbeschouwelijke overtuigingen zijn van harte welkom op onze school.

Samen

Samen met onze leerkrachten en de ouders ondersteunen wij onze leerlingen bij het ontplooien van hun mogelijkheden bij de verschillende vak- en vormingsgebieden. Wij proberen de leerlingen zelfvertrouwen en verantwoordelijkheidsgevoel mee te geven. Zo bouwen wij aan een stevig fundament voor hun verdere ontwikkeling en groei naar volwassenheid.

Ieder kind is anders

Daarom vinden wij het belangrijk om optimaal aan te sluiten bij de mogelijkheden van elke leerling. Zorgverbreding en aandacht voor de individuele leerling spelen hierbij een belangrijke rol.

Veilig

In en om het schoolgebouw willen wij een veilige, sfeervolle en open omgeving creëren. Zo geven wij onze leerlingen de ruimte om zich onbelemmerd te ontwikkelen op cognitief, creatief, sociaal-emotioneel en cultureel gebied.