De Overstap (10-14 onderwijs)

Laatst aangepast op 08 september 2022

logo overstap zonder tekstIn schooljaar 2017-2018 zijn wij in samenwerking met het Hendrik Pierson College (HPC) in Zetten gestart met een nieuw onderwijsprogramma: 10-14 onderwijs. Dit is bedoeld voor leerlingen van 10 tot 14 jaar waarbij 'leren op maat' en 'leren met plezier' voorop staan. We hebben dit bijzondere programma De Overstap genoemd. In het filmpje hoort en ziet u hier meer over.
Youtube frame video afbeelding button LvB overstap

De Overstap bestaat uit vier leerjaren. Groep 7 en 8 vinden fysiek plaats op onze school, groep 9 en 10 op het HPC. Naast de verplichte basiskennis en vaardigheden die de leerlingen aangeboden krijgen, leren we ook 'anders'. Door meer opdrachten uit te voeren in de praktijk, door zelf informatie op te zoeken op de laptop, door van medeleerlingen te leren en door bijvoorbeeld in de eerste jaren van De Overstap al les te krijgen van vakdocenten uit het voortgezet onderwijs.

Daarnaast werken we in 'eigen niveaus en belangstellingsvelden'. Een leerling kan wat verder in het programma zijn of wat langer over een bepaald programmaonderdeel doen. Of - wannneer dat bij het kind en in het progamma aansluit - werken aan een ander vak. Maatwerk dus! Zó sluiten we maximaal aan bij de leerbehoeften en mogelijkheden van de leerling.

De leerlingen krijgen de tijd om zich te ontwikkelen zonder dat ze al een keuze hoeven te maken voor VMBO-Mavo-Havo-VWO. Voor veel leerlingen is dat prettig omdat ze met 12 jaar die keuze nog niet kunnen maken. Na groep 10 gaan de leerlingen over naar het 3e jaar van het VO.
Leerlingen die al wel kunnen en willen kiezen, kunnen ook na groep 8 direct doorstromen naar de VO richting van hun keuze.

In deze brochure leest u hier meer over.