Het team heeft woensdag ná schooltijd intervisie tijd. Men is tot 14.00 uur niet beschikbaar voor afspraken.