In deze nieuwsbrief leest u over de palmpasenoptocht, de paasviering, kanjertraining in groep 6 en een nieuw MR-lid namens de ouders.