In deze nieuwsbrief leest u over de Kanjerregels, de vertrouwenspersonen bij de LvB, een bericht over een hulpgroep Kind en Scheiding voor kinderen uit groep 6-7-8 en een nieuwsbrief van de bibliotheek.