H. Piersonstraat 23
6671 CK Zetten

Tel. 0488 - 45 15 69
E-mail info@lvbueren.nl

Dr. Lammerts van Buerenschool

Welkom op de website van Algemeen Christelijke basisschool Dr. Lammerts van Bueren (LvB) te Zetten. Dé school waar iedereen welkom is en waar respect en veiligheid centraal staan.

Een belangrijk onderdeel op onze school is het gecertificeerde Kanjer-programma (Kanjertraining). Het Kanjerprogramma is bedoeld om de sfeer in de klas goed te houden (preventief), of te verbeteren (curatief).

Neem een kijkje op onze website of kom gerust eens langs.

button ditwiltuvastweten LVB

Kinderboekenmarkt

De kinderboekenmarkt was ook dit jaar weer een succes. Extra leuk was het, dat de opa's en oma's al op school waren en dat ze zo gelijk hun slag konden slaan op de boekenmarkt. Er wordt vast weer veel (voor)gelezen de komende tijd!

Verslag Tevredenheidsonderzoek 2017

In dit verslag leest u over de resultaten van het tevredenheidsonderzoek dat we voor de zomervakantie hebben gehouden. Ouders geven de LvB een rapportcijfer 7.7. Daar zijn we blij mee, we zijn ook blij met de tips van ouders over hoe we het nog beter kunnen doen.

Opening Kinderboekenweek

Een 'gruwelijke enge' opening van de Kinderboekenweek dit jaar. Met een enge modeshow werd het thema van de kinderboekenweek prachtig verbeeld!

Nieuwsbrief 29 september online

In deze extra uitgebreide nieuwsbrief leest u over een heleboel onderwerpen:
de baby van juf Annemieke; een terugblik op de kanjerdag, de informatie-avonden en het schoolkorfbaltoernooi; de nieuw op te richten kinderraad op school; onze nieuwe facebookpagina; de kinderpostzegelactie; de kinderboekenweek op school en bij de bibliotheek in Zetten; berichtjes over typlessen en huiswerkbegeleiding; de actie 'help onze school aan nieuwe spelmaterialen' en tot slot een bericht van de vluchtheuvelgemeente.

 

Informatiebrochure De Overstap

Dit schooljaar zijn we in groep 7 gestart met "De Overstap": ons onderwijs voor kinderen van 10 tot 14 jaar waarin we de overstap van basisschool naar middelbare school makkelijker willen maken. En waarin we kinderen de mogelijkheid willen geven om de keuze voor vmbo-havo-vwo nog even uit te stellen. In deze brochure leest u hier meer over.

Uitdagende gymlessen!

Dit schooljaar zijn we gestart met een nieuwe opzet van de gymlessen. Groep 3 t/m 8 gaat op dinsdagmiddag gymen. De lessen worden gegeven in samenwerking met leerlingen van het HPC. Juf Bea heeft een mooie doorgaande lijn in alle gymlessen gemaakt zodat de kinderen stap voor stap aan nieuwe gymvaardigheden werken. Je ziet de kinderen genieten!

Pitch lerarenontwikkelfonds Kristel Derksen

Ik ben Kristel Derksen, 25 jaar en werkzaam op de Lammerts van Buerenschool (LvB) en het Hendrik Pierson College (HPC) in Zetten.

Nieuwsbrief 15 september online

Er wordt al weer hard gewerkt in alle groepen, in onze informatie-avonden hoort u meer over wat het nieuwe schooljaar allemaal brengt. In deze nieuwsbrief leest u meer over de kind-ouder-leerkracht gesprekken die in oktober plaats gaan vinden. Verder informatie over Kanjerdag, ons schoollied, inschrijven van broertjes of zusjes en de aangekondigde staking op 5 oktober. De OR doet ook een oproep: ze zijn op zoek naar nieuwe leden!

Nieuwsbrief 1 september online

De eerste nieuwsbrief van het nieuwe schooljaar! Hier leest u meer over de start van het schooljaar en van 'de overstap'. Verder informatie over de informatie-avonden die in september worden gehouden, de studiedag op 22 september en kanjerdag op 20 september. Daarnaast nieuws van Het Pakhuis, Overbetuwe Beweegt en van de Vluchtheuvelgemeente.

Fruitige start van het nieuwe schooljaar

Een gezonde start van het nieuwe schooljaar: alle kinderen kregen een appeldoosje om een gezond tussendoortje makkelijk mee te kunnen nemen. Met deze feestelijke start van het schooljaar vieren we ons nieuwe continurooster.

De Overstap van start!

Op de eerste maandag van het schooljaar is de Overstap van start gegaan.

Jaarfeest "Reis om de wereld"

Het schooljaar zit er bijna op! Traditiegetrouw organiseerde de ouderraad een geweldig feest om het jaar af te sluiten. Dit jaar was het thema ‘Reis om de wereld’.

Start 10-14 onderwijs

Het is zover! In het nieuwe schooljaar starten we in groep 7 met 'De Overstap', de samenwerking tussen LvB en HPC waarmee we de overgang van basisschool naar voortgezet onderwijs willen versoepelen. In deze informatiebrief leest u meer over wat we gaan doen in groep 7.

Informatie voor het nieuwe schooljaar

In het nieuwe schooljaar starten we met het continurooster. Wat dat praktisch voor u betekent, leest u in deze extra informatiebrief. In deze brief ziet u ook alvast een overzichtje van alle studiedagen en vakanties in het nieuwe schooljaar. De nieuwe opzet van de gymlessen kan voor u vragen oproepen over het ophalen van uw kind(eren). Ook hierover leest u meer in deze extra nieuwsbrief.

Nieuwsbrief 30 juni online

Het schooljaar zit er bijna op. In de laatste twee schoolweken staat er nog vanalles op de agenda. Daarover leest u meer in deze nieuwsbrief: de musical en de afscheidsavond van groep 8, het kijken in de nieuwe groep voor groep 2 t/m 7, het eindfeest op 7 juli en de meester/juffen-dag op 12 juli.

Voor het nieuwe schooljaar hebben we ook al mooi nieuws. We starten direkt na de vakantie met 2 kleutergroepen! En volgend schooljaar beginnen we met een nieuwe opzet voor de gymlessen.

[12 3 4 5  >>